28 Ocak 2017 Cumartesi

24 Ocak 2017 Salı

Sultan II. Abdülhamid Han - Bölüm.10---Son

ABDÜLHAMÎD HÂN II - 9

İkinci Abdülhamîd hân hâtırâtında diyor ki:

Hıristiyan ve müslimânlardan gönüllü yazılanlar, başkumandanları Midhat pâşa lehine yürüyüşler yapıyorlar. İstanbulda huzûru bozuyorlardı. Yeniçeri ocağı hortluyordu. Midhad pâşa, milliyetçiliğe uymıyan hareketlerde de bulundu. Bosnada, Türk bayrağındaki ayyıldız yanına bir haç eklenmesini emr etdi. Devlet bayrağının, bir eyâletde olsa bile, sadr-ı a'zam emri ile değişdirilmesi de, onun demokrasi anlayışına parlak bir örnekdir.

17 Ocak 2017 Salı

Amigurumi Minnoş Tavşan YapılışıMerhabalar...
Amigurumi öğrenmek isteyenler için daha önce temel amigurumi tekniklerini paylaşmıştım. Amigurumi Kursu/Amigurumi Nasıl Yapılır
Bugün de sevimli Minnoş tavşanımın tarifini sizlerle paylaşıyorum... :)

Gözler için elinizde güvenli kilitli gözler yoksa, yerine inci düğmelerden kullanabilirsiniz. Dikerek değil, örgüyle yaptığımız güvenli göz metodu için, şu linke tıklayabilirsiniz: Düğme İle Profesyonel Göz Yapımı

Geçelim tarifimize...

9 Ocak 2017 Pazartesi

Amigurumi Kursu / Amigurumi Nasıl Yapılır? / Temel Bilgiler


Merhabalar...

Artık bloğumda amigurumiyle ilgili temel bilgiler, nereden başlamanız gerektiğine dair malumatlar ve kaliteli amigurumiler için püf noktaları bulabileceksiniz. :)

Bu konuda 2 sene önce İsmek'e başvurmuştum. Ücretsiz amigurumi kursu açılması teklifinde bulunmuş ve eğitim verme hususunda gönüllü olabileceğimi söylemiştim. Fakat ne yazık ki o zamanlar rağbet görmedi bu fikrim, öylece kaldı...

Şimdi pekçok yerde, gerek ücretsiz, gerek ücretli özel ders şeklinde amigurumi kursları var, evet. Buralara giderek amigurumi yapmayı öğrenebileceğiniz gibi, hiç kursa gerek duymadan, ufak bir araştırma ile çok rahat amigurumi örebilir, kendinizi ilerletebilirsiniz. 
Hazırsanız, haydi başlayalım! :)
*********

7 Ocak 2017 Cumartesi

Sultan II. Abdülhamid Han - Bölüm.9


ABDÜLHAMÎD HÂN II - 9

İkinci Abdülhamîd hân hâtırâtında diyor ki:

Midhat pâşa, öteden beri meşrûtiyyet tarafdârı idi. Lâkin ismini ve ba'zı kitâblarda medhini işitmekle hâsıl olmuş bir tarafdârdı. Hiçbir devletin Kânûn-i esâsîsini tedkîk etmiş ve bu bâbda esâslı fikr edinmiş değildi. Rehberi, nâfi'a vekâletinin müsteşârı, Odyan efendi idi. Odyan efendi ise, o zemân bile bizde mümtâz hukûkculardan değildi. Hele memleketi hiç bilmezdi. Zan ederim bu vukûfsuzluk, Midhat pâşa ile Tâif kal'asına kadar berâber gitdi.

Midhat pâşanın başkanlığında, Ziyâ beğ [pâşa] ile Nâmık Kemâlin de katıldığı bir hey'etin hâzırladığı Anayasanın 113. cü maddesi, hükümdâra bir şahsı sürmek hakkını vermişdi. Bu maddeyi Midhat pâşa, mahsûs koydurdu. Çünki, ölünciye kadar iktidârda kalmağı umuyordu. Bu madde ile, muhâliflerini sürmek istemişdir. Nitekim birkaç devlet adamını sürdü. İkinci Abdülhamîd hân, muhâkemesiz sürülmenin tanzimâta aykırı olduğuna dikkati çekdi ise de, Midhat pâşayı iknâ' edememişdi. Midhat pâşa, anayasaya, herkesin kendi dili ile konuşabileceğini koydurmak istemiş, fekat Sultân, bu maddeyi kaldırmışdır. Midhat pâşa, Sultânın bütün selâhiyyetini yok etmek için, Anayasayı büyük devletlerin kefâletleri altına koymak istemişdir. Türk devletinin istiklâlini yok edecek bu feci' madde de kabûl edilmemişdir. Rusya ile harb etmek için, Bâb-ı âlide nutklar çekdi. Medrese talebesini ayaklandırarak, harb lehine nümâyiş yapdırdı. Bunlar, Sultânın penceresi altında bile harb diye bağırdılar. Harb olursa, İngilterenin yardım edeceğine inanıyordu. İçki sofralarında, Cumhûriyyet i'lân edip, üçüncü Napolyon gibi, Cumhûrbaşkanı, sonra imperatör olacağını söyledi ve (niçin Âl-i Osmân olur da, Âl-i Midhat olmaz) dedi. İşi dahâ ileri götürerek, husûsî asker yazmağa kalkışdı. Bu yeni asker, Millet askeri nâmı ile yeni bir ordu teşkil edecek ve Midhat pâşanın emrinde olacakdı.

- devamı var -

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...