30 Ağustos 2013 Cuma

Cuma Günü Tebriği

Tüm takipçilerime Hayırlı Cumalar diliyorum. Hadis-i şerifte; "Cuma, mü'minin bayramıdır." buyurulmuş. O hâlde, hepimizin bayramı mübarek olsun:)
Bu vesileyle, Huzur Pınarı'ndan naklen, aşağıdaki güzel makaleyi paylaşmak istiyorum...


Mektûbat ve İmâm-ı Rabbânî


Âriflerin ışığı, velîlerin önderi, İslâmiyetin bekçisi ve Müslümanların sığınağı, İmâm-ı Rabbânî Müceddîd-i Elf-i Sânî Ahmed Farukî Serhendî hazretleri, hicri 971'de (m.1563) Hindistan'da Serhend şehrinde doğup, 1034'de (m.1624) yine orada vefât etti.
Derin âlim, büyük velî ve müctehid idi. Silsile-i aliyyenin yirmiüçüncü halkasıdır. Nakşibendiyye, Kadiriyye, Çeştiyye, Kübreviyye, Sühreverdiyye tarikatlarında mürşid-i kâmil idi.
Resûlullah sallallahü aleyhi ve sellem buyurdu ki:
"Ümmetimden, Sıla isminde biri gelecektir. Onun şefaati ile Cennete çok kimseler girecektir."[Suyutî]
Bu hadîs-i şerîfteki Sıla isminin, İmâm-ı Rabbânî hazretlerine lâyık olduğunu, yüzlerce âlim sözbirliği ile bildirmişlerdir. Sıla ismini, ondan evvel kimse almamıştır. 17 yaşında, zahirî ve bâtınî ilimlerin üstadı oldu. Yüksek dereceleri, eşsiz makamları, kerametleri ve her bakımdan üstünlükleri anlatılacak gibi değildir.
Allahü teâlânın sevgilisi, ikinci bin yılın müceddîdi ve nurlandırıcısı, Cenâb-ı Hakka yaklaşanların kalblerinin kıblesi, âlimlerin göz bebeği ve velîlerin baş tâcı idi.
Kelâm, fıkıh ve tasavvufun marifetlerini açıklayan ve aslı fârisî olan Mektûbât kitabı uçsuz bir deryâdır. Üç cilt olup, 536 mektûbunun toplanmasından meydana gelmiştir. İmâm-ı Rabbânî hazretleri bu eserinde, insanoğlunun ruhî hastalıklarının tedavi yollarını göstermiş, İslâm dinine nasıl inanılacağı, ibâdetlerin ehemmiyeti, evliyâlık, Resûlullahın güzel ahlâkı, İslâmiyet, tarîkat ve hakikatin ayrı ayrı şeyler olmadıkları gayet açık bir şekilde izah edilmiştir. Türkçe basılan Mektûbât kitabı, birinci cildinin tercümesidir. Bu kitap 512 sayfa olup, 313 mektup vardır.

Seyyid Abdülhakîm-i Arvasî hazretleri buyurdu ki:
"Allahın kitabından ve Resûlullahın hadîslerinden sonra, İslâm kitaplarının en üstünü, en faydalısı, Mektûbât kitabıdır."

29 Ağustos 2013 Perşembe

Yeni Amigurumi Sarışın Bebek

Herkese merhaba...

Bir süredir bitirmek için uğraştığım sarışın bebeğim nihayet bitti. Büyük bir zevkle fotoğrafladım.
Vee artık paylaşılmaya hazıırr...:)


26 Ağustos 2013 Pazartesi

Bir Anahtarlık Daha...:)

Yeniden merhabalar...
Anahtarlık serime bir yenisini daha ekledim, hemencecik bloğumda takipçilerimle paylaşayım dedim...:)
Umarım sizler de beğenirsiniz...Vee siparişlerimiz, ertesi gün sahibine gitmek üzere yola çıkmaya hazırlar! :)

İyi günlerde kullanılmasını diliyoruz...:)

25 Ağustos 2013 Pazar

Amigurumi Çufçuf Tren

Kısacık bir aradan sonra, hepinize tekrardan merhaba sevgili takipçilerim...:)

Tek başıma siparişleri yetiştireyim derken çoğu zaman bloğu ihmal ediyorum, evet.
Bari bu zaman aralığında, yeni oyuncaklar ekleyene kadar, yaptığım eski oyuncaklarımı paylaşayım dedim; bloğumuz başıboş kalmasın :))

İşte bu, benim ilk kez doğru dürüst ördüğüm amigurumi oyuncağım... Amigurumiye başlamama vesile olan çuf çuf budur :)O zamanlar, böyle bir oyuncak görünce satın almak istemiştim. Ama o hanım bana trenini satmayınca, ben de kendim örerim dedim :)

Teknik açıdan bir kaç hatası olsa da, şöyle bir bakıyorum da, güzel olmuş yine de...:)Tabii o zamanlar böyle bir blog açma fikrim olmadığı için, fotoğrafları son derece gelişigüzel çekmişim, arka planı düzeltene kadar epey uğraştım:)

Yine de nostalji yapmak güzel oluyor arada...
Bakarsınız, gözüm keserse bu koskoca dev trenden tekrardan örerim, yenisini yayınlarım burada, belli mi olur...:)

Bir sonraki yazımda görüşmek üzere...
Şimdilik veda ediyor, oyuncaklarımın başına dönüyorum...:)

20 Ağustos 2013 Salı

Kibirli Olmak...

Kitap okumadan, bir şeyler öğrenmeden geçen gün, boşa geçmiş demektir. Bir iki satır da olsa okumalı, öğrenmeli, öğretmeliyiz... :)

Yine Huzur Pınarı'ndan naklediyoruz efendim. İyi okumalar...


KİBR - 6

Kibrin başlıca yedi sebebi vardır: İlm, ya'nî din bilgileri, ibâdet, neseb, cemâl, kuvvet, mâl, mevkı'. Bu sıfatlar câhillerde bulununca kibre sebeb olurlar.
İlm kibre sebeb olduğu gibi, kibrin ilâcı da ilmdir. Kibre sebeb olan ilmin ilâcı çok zordur. Çünki ilm, çok kıymetli bir şeydir. Bunun için, ilm sâhibi kendini üstün ve şerefli sanır. Böyle kimsenin ilmine cehl demek dahâ doğru olur. Hakîkî ilm, insana aczini, kusûrunu ve Rabbinin büyüklüğünü, üstünlüğünü bildirir. Hâlıkına karşı korkusunu ve mahlûklara karşı tevâdu'unu artdırır. Kul haklarına ehemmiyyet verir. Böyle ilmi öğretmek ve öğrenmek farzdır. Buna (İlm-i nâfi') denir. İhlâs ile ibâdet etmeğe sebeb olur. Kibre sebeb olan ilmin ilâcı iki şeyi bilmekle olur. Birincisi, ilmin kıymetli, şerefli olması, sâlih niyyete bağlıdır. Cehâletden ve nefsinin hevâsından kurtulmak için öğrenmek lâzımdır. İmâm olmak, müftî olmak, din adamı tanınmak için öğrenmemek lâzımdır. İkincisi, ilmi ile amel etmek ve başkalarına öğretmek ve bunları ihlâs ile yapmak lâzımdır. Amel ve ihlâs ile olmayan ilm zararlıdır. Hadîs-i şerîfde,(Allah için olmayan ilmin sâhibi Cehennemde ateşler üzerine oturtulacakdır) buyuruldu. Mâl, mevkı' ve şöhret için ilm sâhibi olmak böyledir. Dünyâlık ele geçirmek için ilm öğrenmek, ya'nî dîni dünyâya vesîle etmek, altın kaşıkla necâset yimeğe benzer. Dîni dünyâ kazancına âlet edenler, din hırsızlarıdır. Hadîs-i şerîfde, (Din bilgilerini dünyâlık ele geçirmek için edinenler, Cennetin kokusunu duymayacaklardır) buyuruldu. Fen bilgilerini dünyâ menfe'ati için öğrenmek câizdir. Hattâ lâzımdır.

- devamı var -

İslâm Ahlâkı

15 Ağustos 2013 Perşembe

Söz Kurabiyeleri

Herkese yeniden merhaba!..

Yine bu hafta Elma Şekeri'nde dopdolu geçti.
Çok yorulduk ama, bir o kadar da keyif aldık.

8 Ağustos 2013 Perşembe

Ramazan Bayramı Tebriği

Mübarek Ramazan-ı Şerif bayramınızı tebrik eder, bu vesileyle Huzur Pınarı sitesinden aldığımız yazıyı aşağıda arz ederiz efendim...Resûlullah efendimiz "sallallahü aleyhi ve sellem", Medînelilerin câhiliyye âdetlerinden kalma bayramları kutladıklarını görünce; (Allahü teâlâ size onlardan daha hayırlı iki bayram ihsân buyurdu) buyurarak, sevinç ve neş'e günlerini göstermiştir. (Ebu Davud).

Bayramlar niçin sevinç günleridir?

İmâm-ı Gazâlî hazretleri, bunu şöyle açıklamaktadır:
1- Mü'minler, Ramazan Bayramında, Allahü teâlânın farz kıldığı Ramazan orucunu tutabildikleri için çok sevinirler, bunu bayram kabûl ederler.
2- Bayramlar her sene tekrar geliyor. Bu sevinçli gün tekrarlandığı için bayram denilmiştir.
3- Bayramda Allahü tealanın ihsânı bol oluyor. Bol bol ihsâna kavuşulduğu için bayram denilmiştir.
4- Bayram günü gelince sevinç ve neşe de geliyor. Üzüntüler unutuluyor. Bunun için bayram denilmiştir.
Bayramlar aynı zamanda az zahmetle bol kazanç günleridir.
Ebû Hüreyre hazretlerinin bildirdiği bir hadîs-i şerîfte Peygamber efendimiz, "Kim, Bayram günü, üçyüz defa "Sübhânallahi ve bihamdihi" der ve bunu müslümanların mevtâlarına hediye ederse, her kabre bin nûr girer. O kişi öldüğü zaman Allahü teâlâ o kişinin bin nûrunu da kabrine getirir" buyurdu.
Başka bir hadîs-i şerîfte de Peygamber efendimiz buyurdu ki: "Bayramlarınızı Tekbîr ile zinetlendiriniz, süsleyiniz."
Peygamber efendimiz yine buyurdu ki: "Kim, bayram gecesini, o günün şuuruna ererek ihyâ ederse, kalblerin öldüğü gün onun kalbi ölmez."
Allahü teâlâ, cenneti ramazan bayramı günü yarattı. Tûbâ ağacı o gün dikildi.
Bayram günü sabah vakti olduğu zaman, Allahü teâlâ meleklere emreder. Onlar yeryüzüne inerler. Sokak başlarını tutarlar. İnsanlar ve cinlerden başka bütün mahlûkatın duyacağı bir sesle nidâ ederler. Derler ki; Ey ümmet-i Muhammed, kalkın! Cenab-ı Hak, büyük ihsânlarda bulunuyor, çok günâhları affediyor. Mü'minler bayram namazı kılmak üzere câmilere ve mescidlere toplandıkları zaman Allahü teâlâ meleklere hitap eder;
- İşçi çalışınca karşılığı nedir?
Melekler derler:
- Ücretinin ödenmesidir!
Şânı yüce olan Allahü teala buyurur:
- Sizi şahit tutuyorum. Ben onlara sevâb olarak rızâmı ve mağfiretimi verdim.
Tasavvuf büyükleri de, bir Müslümanın Allahü teâlânın emirlerine uyup, yasaklarından sakınarak, günâh işlemeden, harâm lokma yemeden geçirdiği günleri de bayram kabûl etmişlerdir.
Hazret-i Ali bir kalabalığı eğlence içinde görüp, böyle eğlenip neşelenmelerinin sebebini sorduğunda onlar, "Bugün bayramımızdır" dediler. Bunun üzerine hazret-i Ali de; "Günâh işlemediğimiz günler de bizim bayramımızdır" buyurdu.
Yine müslüman rûhunu teslim (vefât) edeceği zaman rahmet meleklerini, cennetteki ni'metleri görünce, onları görmenin zevkiyle can verme vakti de müslümanın bayramı olduğu bildirilmiştir.

4 Ağustos 2013 Pazar

3 Ağustos 2013 Cumartesi

Kadir Gecesi Tebriği

Tüm takipçilerimizin mübarek Kadir Gecesi'ni tebrik eder, kıymetli dualarını istirham ederiz...


Hikmetler...

KADİR GECESİNE RASTLAMIŞ OLAN BİR GECEYİ İHYA ETMEK...

Peygamber efendimiz "aleyhisselam", daha önceki ümmetlerden bin sene cihad eden insanları düşünüp, benim ümmetimin ömrü kısadır, az ibadet ederler diye düşününce, Allahü teâlâ, (Kadir gecesi senin ve ümmetinindir) buyurup Habibinin kalbini ferahlandırdı. Hem de Kadir gecesi her Ramazanda gelir.

Peygamber efendimize kendisinden önceki insanların ömürlerinin ne kadar olduğu bildirilince, kendi ümmetinin ömürlerini kısa buldu, uzun ömürlü olan diğerlerinin işledikleri salih amelleri işleyemezler diye düşününce. Allahü teâlâ, Ona bin aydan hayırlı olan Kadir gecesini ihsân etti.(İ. Mâlik)

Resulullah efendimiz, (Beni İsrâil peygamberlerinden 80 yıl Allahü teâlâya ibadet eden oldu) buyurunca, Eshâb-ı kirâm hayret ettiler. Bunun üzerine Cebrâil aleyhisselam gelip; (Ya Resulullah, senin ümmetin bu peygamberlerin, 80 yıllık ibadetine şaşarlar. Allah sana ondan iyisini gönderdi) diyerek, (Kadir gecesi, bin aydan hayırlıdır) mealindeki âyeti okudu.(Tefsiri mugni) 

Kadir gecesi hakkındaki hadis-i şeriflerde buyuruldu ki: 

(Kadir gecesinde, bir kere Kadir suresini okumak, başka zamanda Kur'an-ı kerimi hatim etmekten daha sevaptır. Kadir gecesinde bir tesbih (Sübhanallah),bir tahmid (Elhamdülillah), bir tehlil (Allahü ekber) söylemek yedi yüz bin tesbih, tahmid ve tehlilden kıymetlidir. Bu gece koyun sağımı müddeti kadar [az bir zaman] namaz kılmak, ibadet etmek, bir ay bütün geceleri sabaha kadar ibadetle geçirmekten daha kıymetlidir.) [Tefsiri Mugni]

(Kadir gecesinde Kadir suresini okuyan, Kur'an-ı kerimin dörtte birini okuma sevabına kavuşur.)

(Sevabını Allah'tan umarak, Kadir gecesini ihya edenin geçmiş günahları affolur.) [Buhari]

Ramazanı şerifin her gecesi Kadir suresini okuyan Kadir gecesinde okumuş olur. Kadir gecesinin günü de, gecesi gibi fazilette aynıdır. Resulullah, Kadir gecesinde, (Allahümme inneke afüvvün kerîmün tühıbbül afve fa'fü annî) duasını okurdu. (Ya Rabbi, sen affedicisin, kerîmsin, affı seversin, beni de affeyle) demektir.

Hazret-i Ömer "radıyallahü anh" buyurdu ki: (Allahü teâlâ altı şeyi altı şeyde gizledi. Rızasını taatte, gazabını günahlarda, İsm-i a'zamı Kur'an-ı kerimde, Evliyayı insanlar arasında, ölümü, ömür içinde, Kadir gecesini Ramazan-ı şerif içinde gizledi ve orta namazı beş vakit içinde gizledi.)

Mübarek vakitlerde, günâhlardan titizlikle uzak durmalı, tâatları, ibadetleri ve her çeşit hayratı artırmalıdır. Zirâ Allahü teâlâ tarafından sevilen kimse, faziletli vakitlerde faziletli amellerle meşgul olur. Buğzettiği kul ise; faziletli vakitlerde kötü işlerle meşgul olur. Kötü işlerle meşgul olanın bu hareketi azabının daha şiddetli olmasına ve Allahü teâlânın, ona daha çok buğzetmesine sebep olur. Çünkü o, böyle yapmakla vaktin bereketinden mahrum kalmış ve onun hürmet ve şerefini çiğnemiş olur.(Mev'ize-i hasene)

İmam-ı a'zam hazretleri, Kadir gecesinin, Ramazanın 27. gecesine çok isabet ettiğini bildirmiştir. (Kadir gecesine rastlamış olan bir geceyi ihya eden, kadir gecesini ihya etmiş gibi sevap kazanır) hadis-i şerifini düşünerek sık sık vâki olan 27. gece ihya edilirse, o gece Kadir gecesi olmasa bile, büyük sevaba kavuşulur.

Ramazanın her gecesini Kadir gecesi bilerek hareket edilirse Kadir gecesine rastlanmış olur. Her gün en az şunlar yapılmalı:

1- Yatsı namazında Zammı sure olarak Kadir suresini okumalı.
2- Kadir gecesi okunacak duayı okumalı.
3- Bir iki sayfa Kur'an-ı kerim okumalı.
4- İlmihalden bir iki sayfa okumalı.
5- Az da olsa sadaka vermeli, kaza namazları kılmalıdır.
6- Gece seher vakti, iki rekat namaz kılıp, Silsile-i aliyyeyi okuyarak, o âlimlerin hürmetine dua etmelidir.
[Silsile-i aliyye, Tam İlmihal Seadet-i Ebediyye'de ve Faideli Bilgiler kitabında yazılıdır.]
7- Gündüzü de gecesi gibi kıymetli olduğu için gündüzleri de değerlendirmelidir.

Huzur Pınarı'ndan...

2 Ağustos 2013 Cuma

Yeni Bir "Gelin Hanım" :)

Yeniden merhaba...

Bu hafta Elma Şekeri'nde, sevgili Havva hanımın çok özel siparişi örüldü :)
Her zamanki gibi, özene bezene, itinayla ve büyük bir keyifle ördüm.
Umarım sahibi de beğenir :)


Cici gelin buketimiz... :)

Güzel günlerde kullanılması dileğiyle...


Soru ve önerileriniz için,
elma.sekeri.blog@hotmail.com
adresine e-posta gönderebilir, özel sipariş verebilirsiniz.
Sevgiler...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...